Hans Bellmer

Hans Bellmer

Vrouw


Hans Bellmer (1902-1975) was een in Polen geboren kunstenaar die in 1925 naar Parijs trok. Daar ontwierp hij als graficus reclames om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Bellmer kwam er in contact met surrealisten en dadaïsten. Hij illustreerde er de "Antifreund" van Salomo Friedländer.

Vanaf de dertiger jaren tot aan zijn dood maakte Bellmer erotische voorstellingen van het vrouwelijk lichaam: in het middelpunt van zijn tekeningen, beelden en grafiek stond altijd het erotiserende beeld van een - vaak geschonden - vrouwelijk lichaam. Bellmers werk wordt als surrealistisch gekenschetst. Zijn werk hangt tegenwoordig in onder andere het MoMa (Museum of Modern Art) in New York en in de Tate Gallery in Londen.