Marinus Fuit


De Haarlemse kunstenaar Marinus Fuit (Haarlem, 1934) hanteert een beeldtaal van helder kleurgebruik en een duidelijke lijnvoering. In zijn composities onderzoekt hij de (on)betrouwbaarheid van de zichtbare wereld. Daarbij gaat zijn aandacht vaak uit naar ogenschijnlijke trivialiteiten. Hij brengt alledaagse zaken in beeld die bij nader inzien minder eenvoudig en alledaags zijn dan ze lijken. Fuit was bevriend met de Haarlemse romancier Louis Ferron (1942-2005), die in zijn boeken eenzelfde waas van geheimzinnigheid wist te leggen over zaken die ogenschijnlijk helder zijn.

Voor meer informatie, zie www.marinusfuit.nl